Analiz Merkezi

Analiz Merkezi

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Geliştirme aşamasında ki Analiz Merkezi ve bünyesindeki Veri İndirme ve Depolama Algoritması (VİDA) ile ulusal ve/veya bölgesel GNSS (Global Navigation Satellite System) ağlarındaki istasyonlara ait (TUSAGA-Aktif, BUSAGA-Aktif, vs.) gözlem dosyalarının ve uydu yörünge bilgilerinin indirilmesi, kalite kontrolünün yapılması, değerlendirilmesi, sonuç ürünlerin görselleştirilmesi ve kullanıcıya sunulması amaçlanmaktadır.

Tüm hatlarıyla otomatik olan bu sistemin temel prensibi kullanıcının bir saat öncesine ait gözlem dosyalarından yararlanılarak istediği istasyona veya tüm ağa ait sistem çözümlerine (koordinat bileşenleri, zaman serileri, vs.) içerisinde bulunduğu saatte ulaşabilmesidir. Bu sebeple veri indirilmesinden çözümlerin kullanıcıya sunulmasına kadar tüm işlemlerin en hızlı ve yüksek doğrulukla yapılması amaçlanmaktadır. Gerçeğe yakın zamanlı (saatlik) çözümlere ek olarak günlük çözümler kullanılarak yüksek hassasiyet gerektiren günlük konumsal değişimlerin belirmesi ve atmosferik parametrelerin kestirilmesi de kullanıcıya sunulmaktadır.

İlk adımda GNSS istasyonlarına ait RINEX (Receiver Independent Exchange Format) formatındaki gözlem dosyalarının ve bu sistemlere ait yörünge bilgilerinin FTP (File Transfer Protocol) kullanılarak internet ortamından analiz merkezine indirilmesi sağlanmıştır. İndirilen bu verilerin gününe ve saatine uygun klasörlere aktarılarak depolanmasına özen gösterilmiştir. Depolanan GNSS istasyonlarına ait bu veriler, gerek internet ortamında gerekse kullanıcı bilgisayarlarında yer kaplamaması amacıyla sıkıştırılmış formatta paylaşılmaktadır. Bu sebeple sıkıştırılmış dosyaların gerektiği zaman açılarak kullanılması ve tekrar sıkıştırılması sağlanmıştır. Açılan gözlem dosyalarının kalite kontrolleri yapılmış ve değerlendirme klasörlerine taşınması sağlanmıştır. Kullanılacak akademik GNSS değerlendirme yazılımlarına uygun hale getirilmiştir. Özellikle saatlik çözümler için kullanılacak çözüm stratejisi ve aynı anda değerlendirilecek istasyon sayıları önem teşkil ettiği için tüm ağı tek bir işlem ile çözmektense alt ağlar oluşturularak işlem süresi azaltılarak sistemin verimliliği arttırılmıştır.

Değerlendirme sonrası elde edilen sonuç dosyaları içerisinden kullanılacak parametreler çekilerek sistemin sıradaki değerlendirmeye hazır hale getirilmesi sağlanmış ve toplam veri boyutunun düşük tutulması amaçlanmıştır. Hazırlanan bu sonuç verilerine kullanılarak her istasyona ait zaman serileri oluşturulmuştur. Buna ek olarak her istasyona ait günlük ve kümülatif veriler kullanılarak enterpolasyon haritaları çizdirilmektedir. İstasyonlara ve tüm ağa ait sonuç ürünlerin kullanıcılar ile buluşturulması amacıyla belirlenecek olan bir internet sitesi üzerinden yayın yapılması amaçlanmaktadır.

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin